Goede enquêtes maak je met ZelfOnderzoekDoen

Aanschaffen

Ontdek ZelfOnderzoekDoen

In de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie zullen organisaties steeds meer aandacht moeten gaan besteden aan het verzamelen van informatie over de eigen organisatie en over de (lokale) omgeving. De veranderingen in de (lokale) omgeving gaan steeds sneller en nieuwe doelgroepen hebben nieuwe behoeften. Waar staat uw organisatie en waar bent u toe in staat?

Er zal dus meer aandacht moeten worden besteed aan het verrichten van onderzoeken. Onderzoeken in de externe omgeving over tevredenheid van klanten, leden, bezoekers, stakeholders, etc.. Maar ook de aandacht voor de eigen organisatie mag niet verslappen. De veranderingen vragen veel van uw medewerkers. Hoe zit het dan met de veranderbereidheid, de veranderpotentie, de tevredenheid van uw medewerkers?

U kunt al deze onderzoeken met een grotere regelmaat door externe bureaus laten doen, maar dat vraagt een behoorlijke financiële injectie. Tegelijkertijd haalt u op deze wijze ook niet de kennis en kunde in huis om onderzoeken gericht te kunnen (laten) inzetten.
Strategos heeft een andere kijk op de ontwikkelingen en een oplossing hiervoor.

Voordelen van ZelfOnderzoekDoen

Zelf goede evaluaties en onderzoeken ontwerpen

Zelf inzage hebben in de voortgang van de onderzoeken en de uitkomsten

Centrale vastlegging van de uitkomsten van de onderzoeken

Zelf Onderzoek Doen aanschaffen

Met deze webapplicatie kunt u zo vaak als wenselijk onderzoeken en evaluaties uitvoeren. U betaalt per jaar een bedrag voor licentiekosten, helpdesk, diskruimte en onderhoud. De basisaanschaf bestaat uit de webapplicatie, inclusief 3 vragenlijsten naar keuze. Voor het bestellen van meer vragenlijsten betaalt u een extra bedrag.

Aanschaf informatie

Contact
opnemen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft of andere verzoeken. Neem dan contact met Strategos via mail of bel met 085-4873429. Als u het wenst maken wij graag een vrijblijvende afspraak met u of wij beantwoorden de vragen per telefoon of mail.

Contactgegevens bekijken